Национална програма „България – образователни маршрути“

Spread the love

Уважаеми родители и ученици,

На свое заседание на 09.06.2023 г. Педагогическият съвет на ПГРЕ   „Г.   С.   Раковски“   –   Бургас   взе   решение   за   участие  по Национална програма „България – образователни маршрути“ на Министерство на образованието и науката, по която училището ни има право да включи до 120 ученици в туристически пътувания до 5 дни. Пътуването е безплатно за учениците и се финансира от МОН.

През 2023 г. програмата е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н.

Маршрутите, които ще организираме са:

  • Бургас – Асеновград – Пампорово – Смолян – Широка Лъка – с. Солища – с. Стойките – Бачковски манастир – Бургас в периода 21.07.2023г. – 25.07.2023г.
  • Бургас – Трявна – Габрово – Дряново – пещера Бачо Киро – Боженци – Трявна – Бургас в периода 24.07.2023г. – 28.07.2023г.
  • Три български столици Велики Преслав – Плиска – Шумен – Мадара за периода 30.07.2023г. – 03.08.2023г. / 06.08.2023г. – 10.08.2023г.

Заявления, подписани от родител (настойник), за включване на ученици в НП „ България – образователни маршрути “ ще се приемат в канцеларията на училището или на електронна поща: school@gre-rakovski.com в периода от 13.06.2023 г. до 15.06.2023 г.

За по-бърза подготовка на документите към МОН на 14.06.2023 г. учениците могат да заявят своето желание за участие в НП „България – образователни маршрути“ в кабинета на психолога – г-жа К. Мишинова.

 Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извърши подбор за участие на учениците в НП “България – образователни маршрути” – 2023 г. въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват, да попълнят заявлението, като посочат маршрута, който са избрали и да приложат необходимите документи и свидетелства за участие в училищния живот. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще публикуваме списъка на одобрените ученици на сайта на училището до 16.06.2023 г.

В приложените файлове можете да се запознаете с критериите за подбор на ученици и да изтеглите заявление за кандидатстване.

Критерии: тук
Заявление: тук