УЧИЛИЩНА ИНФОРМАЦИОННА КАМАПАНИЯ

Spread the love

ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА „ДИГИТАЛНА РАНИЦА“

В периода 21.02.23г. – 28.02.23г. ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – гр.Бургас организира дейности за запознаване на учителите, учениците и родителите с първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“.

Още през месец октомври 2022 година на педагогически съвет пред всички учители в гимназията бяха представени основните характеристики на платформата от г-жа Катя Иванова – старши учител по философия и ГО. Тя демонстрира на практика как се влиза в платформата, как се създава учебно съдържание и какви възможности за онагледяване имат учителите по различните учебни дисциплини.

След проведените семинари, организирани от РУО – Бургас, г-жа Величка Николова и г-жа Нора Кондева демонстрираха пред целия педагогически състав каталога на образователни ресурси със свободен достъп и информираха за предстоящите дейности, насочени към учителите за развитие на техните дигитални компетентности.

Всеки класен ръководител в часа на класа запозна учениците с характеристиките на платформата „Дигитална раница“. Учениците разгледаха презентацията, предоставена от РУО-Бургас, за  богатия набор от безплатно интерактивно образователно съдържание под формата на дигитални уроци по общообразователните предмети от 1. до 12. Клас. Стана ясно за всички, че уроците ще са достъпни от всяко едно устройство, а тяхната интерактивност ще ги прави ценен инструментариум в усвояването и затвърждаването на знанията. Учениците разбраха, че ще имат неограничен достъп до библиотеката с образователно съдържание по всички предмети и класове, а техните родители ще могат да се информират чрез платформата за образователните им резултати.

Същевременно класните ръководители разпространиха информацията и сред родителите, като освен представяне на образователната платформа обясниха стъпка по стъпка как всеки родител може да получи достъп до „Дигиталната раница“. Ръководството на гимназията също изпрати информацията на групата от родители, които в началото на учебната година неформално се обединиха около идеята по-активно да подпомагат Директора и неговия екип в организационната им работа.

Всички налични материали за платформата „Дигитална раница“ са публикувани на сайта на гимназията както в раздела Новини, така и в разделите Информация за родители и Информация за ученици.

В близките седмици предстои всички ученици, които не са активирали акаунтите си, създадени от МОН, да го направят, за да имат ежедневен свободен достъп до ресурсите на Дигиталната раница. В рамките на следващата седмица ще бъдат раздадени и кодовете за достъп на родителите, които желаят да се възползват от възможностите на платформата.

Всички са в очакване възможностите на тази платформа да се обогатяват ежедневно не само в частта, отнасяща се за учениците от началния и прогимназиалния етап, но и в разделите за учениците от гимназиалната степен.

The gallery was not found!