Открит урок

Spread the love

Бургаският Окръжен и Районен съд стартираха образователната програма в Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“

 

С открит урок, посветен на домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите стартира образователната програма на Окръжен и Районен съд – Бургас в Профилирана гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“ през тази учебна година. Училището е активен участник в образователните инициативи на двата съда от 2014 година досега. През 2016 година Бургаският Окръжен и Районен съд връчиха специални грамоти на ученичката от Гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“ Гюлсум Хасан за участието ѝ в конкурс на тема „Законът и справедливостта“ и на преподавателя Катя Иванова за стимула и инициативността в реализирането на образователната програма на двата съда.

Темата за домашното насилие не бе избрана случайно, а е част от шестнайсетте Световни дни за борба с насилието, които се провеждат ежегодно от 25 ноември до 10 декември. Лекторът, съдия Стоян Мутафчиев, е убеден, че усилията в борбата с този проблем трябва да се концентрират върху превенцията. „Проблемът е много голям и е необходимо обществото да бъде ангажирано. Осведомеността на младите хора е от голямо значение“, коментира районният магистрат.

Районен съд – Бургас е разгледал 141 дела по Закона за защита от домашното насилие през 2022 г., в периода от началото на годината до 31 октомври. Предходната година разгледаните дела по този закон са 171. По 47 от делата за тази година искът е уважен изцяло и по тях е издадена заповед за защита. По 12 от делата искът е уважен отчасти, по 6 – отхвърлен. През 2021 г. съдът е издал 54 заповеди за защита на жертви от домашно насилие, а по 17 дела е уважил искът частично.

Съдия Мутафчиев запозна учениците с видовете домашно насилие, които дефинира и разглежда законът. Лекторът представи пред деветокласниците казуси, които среща в съдебната си практика. „Всяко насилие представлява целенасочен акт за засягане на правата на жертвите, което влече след себе си засягане и на психиката им“, каза съдията.

Откритите уроци по право в Профилирана гимназия за романски езици в Бургас продължават с темите за представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и с информация как можем да защитим правата си чрез съдебните институции.

Отваряне на снимката