Всеки ден преди Коледа!

Spread the love

Ето и нашето предложение за отброяване на дните преди любимия семеен празник: новият интерактивен Коледен календар (ТУК) е за всички, така че – послушни или не, спечелете чрез четене! 

Всеки ден ще ви предложи ново предизвикателство – отбелязвайте си всичко, за да ви забележи и старецът с шейната и елените! Посрещнете го с книга в ръка!

Ако това не ви стига, разкажете ни какво е Коледа за вас ТУК

Можете да участвате и в състезанието на издателство Експрес Пъблишинг за създаване на дигитална коледна книга, подробности за което можете да научите от учителите си по английски език.

Бъдете активни през месец декември и подаръците няма да закъснеят! Успехът също!

Весели делници и празници от МО по АЕ!

The Countdown to Christmas! 

Here is a suggestion for counting down the days to our favourite family holiday: this year’s interactive Christmas calendar (HERE) is for everyone – so, naughty or nice, read for a prize!

Every day will come with a new reading challenge – make sure you make a list and check it twice, so the old man with the sled and reindeer does not just drive past! Greet him with a book in hand!

If this is not enough, tell us what Christmas means to you HERE.

You can also take part in the digital Christmas book competition organised by Express Publishing. Ask your English teacher for details if you are interested.

Be active in December and the gifts will come! Success will not be far behind!

Merry Christmas season from the English Department!