Състезание по творческо писане на английски език 23.11. 2022

Spread the love

Състезанието по творческо писане на английски език ще се проведе в сряда, 23 ноември 2022 г. както следва:

Клас Стая Начален час
9 и 10 клас 202 8:30
11 и 12 клас 215 8:00

Участниците трябва да се явят в съответните стаи 15 минути преди началото на състезанието, за да получат инструкции за начина на провеждане. Отсъствията на учениците ще бъдат извинени от класните ръководители.