!!!ВАЖНО

Spread the love

На вниманието на всички ученици, учители и родители!

З А П О В Е Д № 169 / 11.11.2022г., относно Мерки за превенция на употребата на вредни за здравето вещества и за подобряване на дисциплината в училище.

Дигитална раница

В рамките на проект „Образование за утрешния ден” се създаде първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална […]