1 ноември – Ден нa народните будители!

Spread the love

Ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски” поздравява всички учители, ученици и техните родители с  1 ноември – Деня нa народните будители!

В българския празничен календар има два празника без аналог в другите култури – 24 май и 1 ноември. Те бележат два преломни момента в духовния развой на българския народ – утвърждаването на българската народност през  девети век и нейното трансформиране в национална общност няколко века по-късно. Без самоотвержените дела на народните будители днес едва ли щеше да ни има на политическата карта на Европа, едва ли щяхме да имаме духовен хоризонт, който да ни удържа заедно независимо от многобройните кризи и изпитания.

Затова нека 1 ноември не остане просто един обикновен почивен ден. Нека на този ден всеки се вгледа първо в себе си, после да се огледа около себе си и да открие своя начин да изрази своята признателност към стотиците достойни българи, за които личният алтруистичен принос за добруването на другите винаги е бил по-важен от егоистичния стремеж към лична изгода.

Едно цвете, нисък поклон, минута мълчание, няколко добри думи, възвишена мисъл … – това са малки жестове, които всеки съвременен българин следва да отдаде на нашите достойни предци, за да не бъдат напразни тяхното себеотрицание и тяхната саможертва пред олтара на Отечеството. Защото смисълът на всяка саможертва е в мислите и делата на последователите, защото силата на всеки подвиг е в способността му да променя света към добро.

Дано поне за момент на този светъл ден грубият материализъм и практицизъм, безогледният стремеж към власт и пари отстъпят пред духовния стремеж към непреходните ценности.

За да бъдем  днес, за да ни има и след нас дори, за да пребъдем първо като българи и след това като граждани на Европа и света!

Честит празник на всички съвременни будители и на техните последователи!