Свободнo място в осми клас

Spread the love

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ обявява 1 свободно място в осми клас в паралелка с профил Чужди езици с изучаване на френски език и английски език.

Кандидатите подават на място в канцеларията на училището следните документи:

  • Заявление до директора;
  • КОПИЕ на свидетелство за основно образование, като задължително показват оригинала.

Срок за подаване на документите: 12.10.2022г. до 17:30 часа.