Клубове по интереси

Spread the love

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Във връзка със стартирането на заниманията по интереси за учебната 2022 – 2023 година ръководството на ПРГЕ „ Г. С. Раковски” уведомява всички ученици и родители , че в периода 10.10 – 15.10.2022 г. ще се приемат заявления на учениците за включване в посочените по-долу клубове, организирани в гимназията за тази година. Заявленията могат да се подадат онлайн на пощата на гимназията, в кабинета на психолога /стая 314/ или при съответния преподавател – ръководител на клуб. Всеки ученик има право да попълни само едно заявление, в което може да посочи до три желания. Повече информация за дейността на всеки клуб има на сайта на гимназията или се обърнете към съответните ръководители.

СПИСЪК НА КЛУБОВЕТЕ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

 • Клуб «ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО» – НедиАбрашева
 • Клуб «ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА» – Галя Зафирова
 • Клуб « ДА ЗАПАЗИМ ЗЕМЯТА» – Станислава Бодурова и Христина Николова
 • Клуб «НАШИТЕ ПАРИ» – Мина Стаматова
 • Клуб «АКАДЕМИЯ ЗА ЩАСТЛИВИ ЛИДЕРИ» – Калинка Мишинова
 • КЛУБ ЗА РАЗГОВОРИ «ФРЕНСКО КИНО» – Ваня Габровска
 • Клуб «МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ» -ВилянаРусева
 • Клуб «ВОЛЕЙБОЛ» – Гино Богданов
 • Клуб «БАСКЕТБОЛ» – Димитър Найденов
 • Клуб «ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ» – Елена Кирова
 • КЛУБ «МАТЕМАТИКА – ПОДГОТОВКА ЗА НВО» – ТошкаГосподинова
 • Клуб «НА МОДНИЯ ПОДИУМ» – Ася Петрова
 • Клуб «МЛАД ЖУРНАЛИСТ» – Камелия Славейкова
 • Клуб «ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ» – Катя Иванова
 • Клуб «СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ» – Ангелина Ангелова
 • Клуб «OUVRONSLESPORTESDEL’ÉCOLEAUCINÉMA» – Дарина Костова
 • Клуб «ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С ФОРУМ-ТЕАТЪР» – Мина Спасова
 • Клуб «ФИЛОСОФИЯ» – Виолета Тодорова
 • Музикалнаработилница «АРТ ПАЛИТРА» – ДамянЗапрянов

Описание на всеки един от клубовете можете да намерите тук

Моля изтеглете и попълнете заявлениеето от тук