Свободно място след трето класиране

Spread the love

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ обявява 1 свободно място в осми клас в паралелка с профил: Предприемачество с интензивно изучаване на френски език.

Кандидатите подават на място в канцеларията на училището следните документи:

  • Заявление до директора;
  • КОПИЕ на свидетелство за основно образование, като задължително показват оригинала.

Срок за подаване на документите: 8.08.2022г. (понеделник) до 12:00 часа.

Обявяване на класирането след 14:00 часа на 8.08.2022. на сайта на гимназията.