НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ ДИПЛОМИРАНЕ!

Spread the love

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ

ДИПЛОМИРАНЕ!

Раздаването на дипломите за средно образование на зрелостниците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще бъде на 23.06.2022г. в училище при следния график:

 1. Между 09:00 – 10:00 часа в двора на гимназията директорът ще раздаде тържествено дипломите на всички отличници. Дипломите се получават лично. Всеки, който си получи дипломата, трябва да удостовери това с подписа си. Тази година с отличен успех завършват 67 дванайсетокласници. Петима са пълните отличници!
 2. От 10:00 часа класните ръководители раздават дипломите на останалите ученици, както следва:
  • А от 10:00 до 10:20ч.;
  • Б от 10:20 до 10:40ч.;
  • В от 10:40 до 11:00ч;
  • Г от 11:00 до 11:15ч.;
  • Д от 11:15 до 11:30ч.;
  • Е от 11:30 до 11:45ч.;
  • Ж от 11:45 до 12:00ч.
 3. При неблагоприятни метеорологични условия мястото за раздаване на дипломите ще бъде съобщено допълнително.
 4. Всички зрелостници, които не успеят да си вземат дипломите в указаното време, ще могат да ги получат в канцеларията на гимназията в рамките на работното време.