Отново заедно

Spread the love

Уважаеми родители,

И през тази учебна година Педагогическият съвет на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас взе решение за кандидатстване по  Национална програма „Отново заедно“ на Министерство на образованието и науката, по която училището ни има право да включи до 63 ученици.  Програмата предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.  Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве. Програмата предоставя възможност на ученици от 8 до 11 клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, да се включат във финансиран по програмата отдих, което включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни екскурзии.

Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода 03.07.- 08.07.2022 г. за 6 дни/ 5 пълни пансиона/ в курорта Пампорово, Спа-хотел «Орфей».

Срокът за подаване на заявленията е от 13.06.2022 г. до 16.06.2022 г.
В приложените файлове можете да се запознаете с критериите за подбор на ученици и да изтеглите заявление за кандидатстване.

Заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат в канцеларията на училището или на електронна пощаschool@grerakovski.com в посочения период.

Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извърши подбор за участие на учениците в НП “Отново заедно” – 2022 г. въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват, да попълнят заявлението и да приложат документи, където е необходимо, както и да посочат дейностите, в които са взели участие. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще публикуваме списъка на одобрените 63 деца на сайта на училището до 22.06.2022 г.