Мобилност по Национална програма „Иновации в действие“

Spread the love

В периода 02.06.2022 г. – 04.06.2022 г. ПГРЕ „Г. С. Раковски“ бе домакин на среща на партньорите по Национална програма „Иновации в действие“. Гимназията е Иновативно училище от 2018 г. и развива своята дейност в областта на методите на преподаване и учене, свързани с дигиталните ресурси и дигиталните технологии. Целта на срещата бе споделяне на добри педагогически практики и обмяна на опит с Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград и СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница.

В тридневната програма на посещението гостите представиха своите училища, споделиха актуални проблеми в организацията на учебния процес, посетиха демонстрационни уроци по английски език, по испански език и по история и цивилизации, участваха в работни ателиета, свързани с иновацията на гимназията, посетиха ОУ „Ал. Георгиев Коджакафалията“ за представяне на информация за резултатите от проведения Регионален форум по НП „Иновации в действие“, запознаха се с културни забележителности на град Бургас.

След официалното откриване на срещата от Директора на ПГРЕ “Г. С. Раковски”, Вера Антонова – преподавател по френски език, Катя Иванова – преподавател по философия и ГО и Нина Патерсън – главен учител по английски език представиха пред гостите своя опит в използването на дигиталните технологии, като демонстрираха създадени от тях образователни ресурси, апробирани вече в учебната работа. Като част от пилотния екип на иновацията те трябваше да разширят своята дейност през втората година на проекта по посока не само на работа с ученици, но и със свои колеги, на които да предадат своя опит. Ето защо предвидените демонстрационни уроци бяха представени от учители, част от работните екипи на тези преподаватели.

Урокът по английски език в 9.Б клас беше на тема  Sport&Health  (Спорт и здраве). Преподавателката Паулина Павлова, включила се в проекта за иновация в гимназията през втората година на програмата, демонстрира свои образователни ресурси в LearningApps, както и интерактивна  PowerPoint presentation. Въпреки обяснимото притеснение от гостите, учениците бяха активни, работиха с добро темпо и бързо усвояваха непознатата лексика в голяма степен благодарение на използваните дигитални технологии.

Урокът по английски език на Коста Влъчков в 10.Ж клас беше граматичен урок за обобщение на бъдещи действия. Урокът протече с активно участие на учениците –индивидуално и по двойки, които изпълняваха упражнения под формата на интерактивни игри и кратки диалози. В резултат на използваните ресурси – Power Point презентация на граматичен урок в Google Slides, Grammar rules  видео в Youtube, работа с интерактивни приложения Quizizz.com и Wordwall.net учениците затвърдиха уменията си за правилна употреба на бъдеще просто време с will / be going to, както и дигиталните си компетентности при работа с интерактивни ресурси в часовете по английски език.

По време на урока по испански език учениците от 8.Д клас взеха активно участие, отговаряйки на всички зададени въпроси. С интерес изгледаха видеото за Feria de abril, направиха всички упражнения, свързани с него. Научиха кога и къде се празнува, как са облечени хората, как се забавляват, какво е характерно за празника, много лексика, свързана с него. Потопиха се в магията на Испания и с финалната песен с фламенко ритми на известния испански певец от южна Испания Давид Бисбал.

Темата на урока по история и цивилизации в 10.Е клас беше “Животът на българите между двете световни войни”. Предварително учениците бяха разделени на две групи – социолози и журналисти. “Социолозите” бяха посетили РИМ Бургас, където разгледаха вътрешното обзавеждане на  дом на заможна бургаска фамилия от началото. на ХХ в.- мебели, облекло, аксесоари и др. Направиха кратко видео, което споделиха в часа с целия клас. Втората група – “журналисти”, направиха проучване (в Уикипедия) за благоустройството на града ни, за навлизането на новости във всекидневния живот на българите. Освен задължителното учебно съдържание, темата бе допълнена с информация за модерен Бургас от проучванията на групата журналисти. Освен ученическото видео в урока бяха използвани две платформи – genially (за презентация) и wordwall (за рефлексия),

В двете работни ателиета Росица Пенчева – преподавател по испански език, и Николай Николов – преподавател по ИТ, разделиха гостите на две групи – учители и ученици, за се получат аудитории с еднородни интереси. Темата на работното ателие на Р. Пенчева беше „Създаване на интерактивни материали с помощта на Genially”. Гостите от гимназиите в Хасково и Дупница усвоиха основните компоненти на електронния инструмент, за да могат да създават ресурси, които да им бъдат полезни в работата. Тъй като колегите, присъстващи на работното ателие, бяха преподаватели по различни дисциплини, до краен продукт не можеше да се стигне, но се стигна до решение, когато създадат свой ресурс по съответния учебен предмет, да го споделят с нас, за да го предложим за ползване на колега от нашата гимназия и по този начин да създадем една устойчивост в обмена на добри практики и споделяне на електронни ресурси, създадени от учители за ученици и учители, което е същността на проекта.

Работното ателие на Н. Николов с гостуващите ученици беше на тема “Създаване на интерактивни обучителни ресурси с приложението за създаване на онлайн съдържание H5P”. Бяха представени възможностите за създаване на интерактивно обучително съдържание, практическа работа с вече създадено съдържание, дискусия и избор на най-подходящите видове продукции за присъстващите на работното ателие.

Накрая посещението на партньорите по проекта в ОУ “Ал. Георгиев  Коджакафалията” се оказа особено интересно и полезно. Директорът на училището увлекателно представи личността на бургаския благодетел Ал. Г. Коджакафалията, с удоволствие показа съвременната материална база на новото училище и с гордост разказа за успехите на малките ученици с големи идеи.

Всеки, който желае да се докосне до атмосферата на срещата, може да го направи в галерията от снимки. Видеоклиповете от дейностите по време на мобилността са публикувани в сайта на гимназията в раздел Иновативно училище.

https://drive.google.com/drive/folders/1G6irbd_e7B9xLxKZcEPz3bGNUdpVIjU?usp=sharing