22 април – Ден на Земята

Spread the love

Спрете да изпивате цветовете на Земята, за да запълните собствената си сивота!

Сами оцветете живота си и наученото споделете със света!