ЕОS – Empathic and Open School

Spread the love

„ЕОS – Empathic and Open School“ е името на нов проект Еразъм+ , в който РУО-Бургас е активен партньор и нашето училище бе поканено да вземе участие в него.

По проекта три години ще работят училища, университети и управления на образованието от гр.Ачбасете,Испания, гр.Палермо, Италия гр.Брюж , Белгия и обл.Коня, Турция.

Координатор на проекта е Управлението на образованието в.гр. Амиен, Франция, а темата на проекта е приоритетна за европейските страни – как да задържим учениците в училище, да повишим техния интерес, да предотвратим отпадането и най-вече да създадем климат на емпатия и добронамереност в училищния живот.
Три дни на интензивни срещи, посещения на училища, разговори между партньорите, за да се очертаят основните линии на работа на проекта, който продължава с обучителни визити за преподаватели и изследователска работа в различните страни.