НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

Spread the love

Въз основа на Заповед № РД 09 – 2354/ 11.02.2022г. на Министъра на образованието и науката в периода 14.02.2022г – 20.02.2022г. (включително) учебният процес в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас ще се организира както следва:

  1. Учениците от випуск 8. и 9. клас ще се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. За целта всички ученици от тези два випуска, които нямат валиден сертификат за ваксинация, преболедуване или наличие на антитела, подлежат на тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове в понеделник, в часа на класа.
  2. Учениците от випуск 10., 11. и 12.клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Графикът на учебните часове в гимназията за всички випуски е еднакъв:

НАЧАЛО на учебните часове – 07:30 часа;

КРАЙ на учебните часове – 13:00 часа.;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС – 40 минути.

Класните ръководители на двата випуска, които ще учат присъствено – 8. и 9. клас – да дойдат в 07:20ч. в Актовата зала, за да получат протоколи и материали за задължителното тестване на учениците с неинвазивни антигенни тестове.

Всички ученици да спазват необходимите мерки за осигуряване на безопасна среда за работа – предпазни маски, дистанция и лична хигиена.

Всички учители, които работят присъствено в училище, да съблюдават за спазване на задължителните мерки по време на междучасията в коридорите и санитарните възли.