На вниманието на учениците и родителите

Spread the love

Уважаеми ученици и родители,

срочните оценки се оформят до 28.01.2022г. (вкл.). Оценките по всеки един от предметите ще бъдат отразени в електронните профили на учениците и родителите, след приключване на дневника на класа за I учебен срок.