Любов, завинаги

Spread the love

Коя е най-хубвата песен за любовта на всички времена? Това е въпросът, на който искаме заедно да намерим отговор за празника на любовта, Свети Валентин. Затова, нека всеки клас да избере по три песни на езиците, които изучава – една на френски/испански/италиански, една на английски и една на български език. След това ги публикувайте ТУК, като спазвате следната структура:

  • Заглавие на песента; име на изпълнителя; година на първо изпълнение; (клас)
  • YouTube видео клип на песента
  • Кратко обяснение защо мислите, че това е най-добрата любовна песен на всички времена на езика на песента

Можете да публикувате до 14 февруари 2022 г. От Свети Валентин до 16 февруари, всички ще гласуваме за песните, които харесваме най-много на всеки език, за да изберем заедно кои песни за любовта са най-обичани и ни помагат да живеем по-пълноценно.

Но това съвсем не е всичко! Щом всички гласуват, ще обявим състезание, в което всеки може да участва и да спечели награда! А какви точно са условията на състезанието ще разберете съвсем скоро!

С нетърпение очакваме избора на всеки клас!

От учителите по всички езици

 

Love, always

Which is the best love song of all times? Let’s find out what you think. Each class must decide on three love songs in the languages they study – one in French/Spanish/Italian, one in English & one in Bulgarian.

Then post them in the Padlet HERE. The post must have the following structure:

  • Title of song; name of singer; year it was first released; (your class)
  • YouTube video of the song
  • А short explanation of why your class thinks this is the best love song of all times in this language.

Post by 14 February 2022. From St. Valentine’s Day to 16 February, everyone can vote for the song they like best in each language, so we can all decide together which love songs appeal to us most and help us get though the day and night.

But that’s not all! Once we have all voted, there will be a competition everyone can take part in and prizes to be won! What kind of competition? You will find out soon!

We are looking forward to your class posts!

Your language teachers