Oбщински кръг на олимпиадата по Български език и литература

Spread the love

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 22.01.2022 година (събота) в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по Български език и литература. Начало на олимпиадата – 9:00 часа.  Учениците, които са се записали за участие, трябва да заемат местата си в залите до 8:55часа. Разпределението по стаи ще бъде оповестено на входа на гимназията.

В залите няма да бъдат допускани ученици с нестабилно здравословно състояние. Напомняме на всички участници да спазват физическа дистанция, високо ниво на лична хигиена и да носят предпазни маски.

На всички ученици желаем успешно представяне.

МО по Български език и литература