СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

Уважаеми колеги, ученици и родители ,

Съгласно заповед на Директора на РЗИ Бургас №РД – 01 – 21 / 20.01.2022 за периода от 24.11.2022 до 28.01.2022 учениците от випуск 8., 9. и 11. клас ще се обучават дистанционно. Обучението в електронна среда от разстояние се провежда синхронно и с график на часовете за втора смяна. Учениците от випуск 10 и 12 клас ще провеждат обучението присъствено в клас по съответната програма и разписание на учебното време.

Краят на първия учебен срок е 28.01.2022 г.

Оформянето на успеха за първия учебен срок да приключи на 28.01.2022 – петък.

Информираме учениците, които ще останат на изпити за оформяне на срочна оценка поради отсъствия или недостатъчен задължителен текущ брой оценки, че тези изпити ще се проведат на 26.01.2022 и 27.01. 2022 присъствено в училище по предварително изготвен график, който ще бъде публикуван допълнително.

 

От ръководството