Тестване на учениците с неинвазивни тестове за COVID-19

Spread the love

На 13.12.2021 – понеделник ще се проведе отново тестване на учениците с неинвазивни тестове за COVID-19.

То ще се проведе в часа на класа от съответния класен ръководител или колега, преподаващ БДП.

Начален час на тестването – 07:30 часа.

Всички ученици  с подадена декларация за съгласие или с документ да се явят в 07:30 часа в класната стая на класа като НЕ са консумирали храна, пили вода или други напитки, нито пушили тридесет минути преди тестването.

Тези от учениците, които отсъстват в понеделник на тестването, да направят тест в първия присъствен ден в кабинета на медицинското лице.

Класните ръководители и колеги да се явят в 07:20 часа в актовата зала за инструктаж и раздаване на тестовете за всеки клас.

От ръководството