СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТВАНЕ

Spread the love

Във връзка със Заповед № РД-01-991/ 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването и писмо №9105-411/02.12.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община, ви молим да декларирате своето съгласие/несъгласие относно следното:

https://forms.gle/jGaxrt5yURQRncT78

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ – за ученици над 14 – годишна възраст