!!! ВАЖНО НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Spread the love

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Проучването за съгласие за тестване с безплатни неинвазивни тестове от името на учениците, навършили 14 години, е съобразено с текста на официалната Декларация, утвърдена от МОН.

Официалният документ е ДЕКЛАРАЦИЯТА! Тя се попълва от името на ученика СЪС СЪГЛАСИЕТО НА НЕГОВИЯ РОДИТЕЛ. Това важи за всички ученици на възраст от 14 до 18 ненавършени години. Учениците, навършили 18 години, попълват декларацията само от свое име!

Срокът за предаване на попълнените декларации е 06.12.2021 година до 11:00 часа.

Декларациите се попълват от  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ! Тези, които не са съгласни да бъдат тествани и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или необходимото количество антитела, да отбележат под официалния текст на декларацията СОБСТВЕНОРЪЧНО в свободен текст своето несъгласие и да се подпишат.

Попълнените и подписани декларации могат да бъдат сканирани и изпратени в електронен вариант на съответния класен ръководител или да бъдат предадени на хартиен носител на портала на гимназията.

Разчитаме на вашето активно съдействие, за да успеем да осигурим присъствен учебен процес в безопасна и здравословна среда.

От Ръководството