Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Spread the love

Всяка година на 1 декември светът отбелязва борбата с ХИВ/СПИН. Тази година ученици от 12 клас, профил Биология и Химия, изготвиха информационни материали.

Как да се предпазим от заразяване с ХИВ?