!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

Поради завишена заболеваемост от Ковид-19 на територията на община Бургас, която е между 500 и 750 на 100 000 души възникна необходимост да се приложат мерките, разписани в т.4 от Заповед №РД 09 – 3596/ 20.10.2021г. на министъра на образованието и науката.

В тази връзка учебният процес в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ през следващите две седмици ще бъде организиран на ротационен принцип, като присъствено в училище ще се обучават не повече от 50% от всички ученици, при следния график:

От 02.11.2021г. до 05.11.2021г. (вкл.) в електронна среда от разстояние ще учат  учениците от випуск ОСМИ клас (8. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж), випуск ДЕСЕТИ клас (10. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж) и френските паралелки от випуск ДЕВЕТИ клас (9.А,Б,В).  Останалите ученици от 11. и 12.клас, както и четирите паралелки от 9.клас (9.Г,Д,Е,Ж) ще учат присъствено в училище.

От 08.11.2021г. до 12.11.2021г. (вкл.) в електронна среда от разстояние ще учат учениците от випуск ЕДИНАДЕСЕТИ клас (11.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж) и ДВАНАДЕСЕТИ клас (12.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж), както и испанските паралелки и италианската паралелка от ДЕВЕТИ клас (9.Г,Д,Е,Ж). Останалите ученици от 8. и 10. клас заедно с френските паралелки от 9.клас  (9.А,Б,В) ще учат присъствено в училище.

Разпределението представяме и в таблица:

  02.11.2021 – 05.11.2021 08.11.2021 – 12.11.2021
ОРЕС (ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 8.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж 9.Г,Д,Е,Ж
9.А,Б,В 11.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
10.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж 12.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 9.Г,Д,Е,Ж 8.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
11.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж 9.А,Б,В
12.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж 10.А,Б,В,Г,Д,Е,Ж

Учениците от двете карантинирани паралелки – 12.Б и 12.Г клас на 02.11. и 03.11.2021г. (вторник и сряда)  ще провеждат учебните часове в електронна среда (ОРЕС) и ще се върнат присъствено в училище на 04. и 05.11. 2021г. (четвъртък и петък).

 

От 02.11.2021г. до 26.11.2021г.(вкл.) учебните часове в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще се провеждат ВТОРА СМЯНА. Графикът на часовете е следният:

учебен час начало край междучасие
1. 13:30 14:10 5 мин.
2. 14:15 14:55 10 мин.
3 15:05 15:45 5 мин.
4. 15:50 16:30 20 мин.
5. 16:50 17:30 5 мин.
6. 17:35 18:15 5 мин.
7. 18:20 19:00

 

Учениците ще бъдат допускани в сградата на гимназията след 13:15ч. задължително с предпазни маски и без струпване на групи. Разчитаме на личната отговорност на всеки ученик, родител и учител, за да осигурим безопасна среда за провеждане на пълноценен учебен процес.

Ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“