Не се страхувайте от Хелоуин!

Spread the love

Не се страхувайте от Хелоуин!

В края на месец октомври във връзка с вечерта преди Деня на Вси Светии, традиционно предлагаме различни игри и проекти за необикновени обичаи от различни краища на света. Груповите проекти имат за цел да развиват много повече от езикови умения на английски език. ТУК можете да се запознаете с някои от задачите, по които работят ученици от 11д, 12а и 12б клас. Ако решите да участвате, ще трябва да  сте готови да работите в отбор, да мислите критично, да сте креативни и да използвате  различни дигитални умения. Учителите по английски език  и ИТ могат да ви помогнат, ако сте готови за предизвикателства. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в електронната ни библиотека!

Нина Патерсън от името на МО по АЕ

 

Don’t get spooked by Halloween!

Traditionally at the end of October, we are ready to offer various games and projects related to customs around the world to celebrate the night before All Saints Day. Our group projects aim at a lot more than English language skills development. You can find some of the tasks that the students from 11d, 12a & 12b are currently working on HERE. If you decide to join in, you should be prepared to work in teams, to think critically, to be creative and to use diverse digital skills. Your English and IT teachers can help, should you dare to take the challenge. The best work will be posted in the school digital library!

Nina Patterson on behalf of the English Department