Съобщение

Spread the love

Уведомяваме всички ученици от ПГРЕ „Г.С.Раковски“, че от 04.10.2021 – понеделник до 29.10.2021 – петък ще учим първа смяна.

Начало на учебните часове – 07:30 часа

Край на учебните часове – 13:00 часа

Напомняме ви, че трябва да бъдете навреме в класните стаи с лични предпазни маски и да спазвате дистанция в общите помещения и в училищния двор.

От ръководството