Ново начало в ПГРЕ „Г.С.Раковски“

Spread the love
Тази учебна година въвеждаме за първи път нов профил в нашата гимназия – профил „Предприемачески“.
Съобщението за въвеждането му в традиционна езикова гимназия като нашата предизвика голям обществен интерес. Още на първия прием в паралелката с интензивно изучаване на испански и английски език се записаха 26 ученици с висок бал и тя се нареди сред най -търсените в гр. Бургас.
Предварителната подготовка за тази инициатива се осъществи с изключителното съдействие на БСУ в лицето на проф. д-р Милен Балтов ,зам.-ректор по НИД и МС и представител на България в програмния комитет за малките и средни предприятия в ЕС. На няколко срещи с ръководството на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ от м.януари до м.май 2021 бяха очертани основните линии на сътрудничество между Гимназия за романски езици „Г.С.Раковски “ и БСУ, а именно:
  • Методическа помощ в преподаването на дисциплините, свързани с новия профил в първа и втора степен на средното образование.
  • Избор на учебници и учебни помагала.
  • Избор на преподаватели, които да се включат в образователния процес.
  • Предложения за квалификационни форми, насочени към преподавателите по география и икономика в Гимназията, които биха могли да преподават предприемачество.
В първия учебен час проф. Балтов приветства учениците, а г-жа Виляна Русева – тяхната преподавателка им подари неговия учебник, който ще им служи за опора през първата година и за увод в предприемачеството.
Надяваме се, че доброто сътрудничество между университет и средно училище ще допринесе за развитието на  интереса у младите хора към предприемачеството и създаването на малки и средни предприятия. А през следващата учебна година ще разширим приема на ученици и в класовете с интензивно изучаване на френски и италиански език.
На добър час.