Информация за родителските срещи в 8 клас

Spread the love

НА 09.09.2021 – четвъртък  – онлайн родителска среща за класовете 8а, 8б и 8в. Начало на родителската среща 18:00 часа, на  следния адрес:

https://meet.google.com/vhu-vdvt-yzq

След общата родителска среща, всеки клас ще остане с класния ръководител и учителите, които ще преподават по съответните предмети:

8а – Теодора Запрянова – https://meet.google.com/svf-ohao-eqt

8б – Даниела Терзиева – https://meet.google.com/ndo-vknw-pyp

8в – Магдалина Митева – https://meet.google.com/ums-jhtv-ric

 

НА 10.09.2021 – петък– онлайн родителска среща за класовете 8г, 8д и 8е. Начало на родителската среща 18:00 часа, на  следния адрес:

https://meet.google.com/vhu-vdvt-yzq

След общата родителска среща, всеки клас ще остане с класния ръководител и учителите, които ще преподават по съответните предмети:

8г – Таня Златанова – https://meet.google.com/zsk-ttwb-nuo

8д – Христина Николова – https://meet.google.com/odx-vzmh-rpy

8е – Десислава Бинкова – https://meet.google.com/ugh-rqxg-fny

8ж – Елисавета Стайкова – https://meet.google.com/hcw-bcbu-ocp