На вниманието на кандидатите за свободно място за учител по Информационни технологии

Spread the love

Уважаеми кандидати:

Уведомяваме Ви, че комисия в състав:

  1. Радостина Георгиева – Директор на ПГРЕ „Г.С.Раковски“
  2. Неди Абрашева – Заместник директор по учебно-възпитателната дейност
  3. Станислава Андонова – Ръководител ИКТ

разгледа всички подадени в срок документи и класира кандидатите по следните критерии:

  1. Завършено висше образование даващо право на преподаване на ИТ
  2. Документи за допълнителни квалификации и педагогически стаж
  3. Владеене на чужд език

Интервю с кандидатите ще се проведе онлайн на 1.09.2021г. по график. Всички кандидати ще получат линк за достъп и час за явяване на посочен в автобиографията e-mail, до 16:00 часа на 31.08.2021г.