ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС

Spread the love

Уважаеми родители, настойници,

Скъпи осмокласници ,

 

Началото на учебната година наближава.

За да се подготвим за нейното протичане  и да ви запознаем с нашето училище, с възможностите, които то предлага, и с преподавателите, които ще преподават в  VIII  клас,  ръководството на гимназията организира следните родителски срещи:

 

НА 09.09.2021 – четвъртък  – от 18:00 часа – родителска среща за класовете със следните профили:

VIII  А клас – Френски език / Английски език / Математика / Инф. технологии

VIII  Б клас – Френски език / Английски език / Химия и ООС / Биология и ЗО

VIII  В клас – Френски език / Испански език / БЕЛ / История и цивилизации

 

НА 10.09.2021 – петък  – от 18:00 часа – родителска среща за класовете със следните профили:

VIII  Г клас – Предприемачество  /  Инф. Технологии  /  Испански език / Английски език

VIII  Д клас – Испански език / Английски език / Химия и ООС / Биология и ЗО

VIII  Е клас –  Испански език /  Френски език / БЕЛ / История и цивилизации

 

НА 10.09.2021 – петък  – от 18:00 часа  –  родителска среща за  класа с профил:

VIII  Ж клас – Италиански език / Английски език / География и икономика / Инф. Технологии

 

ВСИЧКИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДИСТАНЦИОННО.

ИНФОРМАЦИЯ  С ЛИНК ЗА ВРЪЗКА ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ НА САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА  – GRERAKOVSKI.COM   НА 08.09.2021.  За допълнителна информация – тел. 056/81 16 31