Изменение на Заповед № РД-06-288/ 15.04.2021 г. за утвърждаване на Държавен план-прием

Spread the love

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед РД-06-495/12.07.2021г. на Министъра на образованието се променя броя на съгласувания държавен план-прием за VIII клас и се завишава броя на учениците в палалеките от 24 на 26, както следва:

Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Чужди езици 26 ФЕ
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Чужди езици 26 ФЕ
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Чужди езици 26 ФЕ
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Чужди езици 26 ИсЕ
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Чужди езици 26 ИсЕ
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Предприемачески 26 ИсЕ
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ Чужди езици 26 ИтЕ