ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – домакин по мобилност 2 по НП на МОН „Иновации в действие“

Spread the love

Национална програма „Иновации в действие“ на МОН дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища-партньори от страната.

В периода 23-25 юни екипът на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ гр. Бургас, работещ по НП „Иновации в действие“, чиято иновация е „Създаване на интерактивни учебни ресурси за асинхронно дистанционно обучение“, посрещна група от учители и представители на ръководството на IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“ гр. Варна за обмяна на добри практики. В тази мобилност участва и пилотен екип от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Бургас, които все още не са част от мрежата на иновативните училища, но проявяват интерес към националната програма.

На 24 юни иновативният екип в лицето на г-жа Елена Кирова, зам.-директор на ПГРЕ „Г. С. Раковски“, представи пред своите колеги от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас и от IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“ гр. Варна,  своята иновация, чиято цел е да предизвика и задържи интереса на учениците към учебния процес, да мотивира допълнително учителите за създаване на образователни дигитални ресурси, които да използват и споделят в ежедневната си работа, да се измести центърът от учителя към учениците, които, от своя страна, да усвояват знания, като самостоятелно търсят, обработват и създават информация.

Гостите останаха силно впечатлени от обема и разнообразието на дигитални ресурси за обучение в електронна среда, които бяха представени през целия ден.

Началото отбеляза г-н Николай Николов, който е един от ръководителите на екипа по иновацията на ПГРЕ „Г. С. Раковски“. Той представи свой изключително интересен образователен онлайн ресурс – „Романтична обиколка из парижкия квартал Монмартр“. След него г-жа Росица Пенчева и г-жа Вера Владова-Антонова, учители съответно по испански и по френски език, представиха различни образователни дигитални ресурси, създадени от тях, които използват в своите часове за развиване на основните езикови компетентности у учениците по испански и френски език съгласно Европейската езикова рамка. На свой ред г-жа Катя Иванова представи свои ресурси, публикувани на нейния сайт „Пътеводител в света на знанието“, които използва в часовете по Философия и гражданско образование. Г-жа Нина Патерсън заедно с Натали Цанова, ученичка от 11 клас, представиха колекцията от разнообразни образователни ресурси, създавани и използвани в  часовете по английски език.

Г-жа Валентина Камалиева, старши експерт по Обществени науки, гражданско образование и религия към РУО град Бургас, бе гост на събитието. Тя поздрави участниците в работната среща, изказвайки специални благодарности на г-жа Радостина Георгиева – директор на ПГРЕ „Г. С. Раковски“,  за това, че стимулира учителите да  прилагат иновативни методи на обучение,  и категорично заяви, че и другите училища от града и областта трябва да се докоснат до натрупания опит и добрите практики на преподаване на учителите в ПГРЕ „Г. С. Раковски“.

Работата на екипите продължи с две работни ателиета, на които г-н Николов и г-жа Р. Пенчева показаха на своите колеги как се разработва учебно съдържание с различни дигитални образователни приложения и как създадените ресурси могат да се интегрират в обучението по отделните учебни предмети.

Голям интерес предизвика откритият урок по Гражданско образование на тема „Правата на човека – мит или реалност“, подготвен от г-жа Катя Иванова. Преподавателката организира урока за обобщение и преговор като дебат между два отбора, които трябваше да аргументират две противоположни тези. Екип от двама съдии трябваше да определи чии аргументи са по-убедителни, като мотивира своя избор. Всички дейности в урока бяха обвързани с дигитални ресурси, разработени по проекта.

Всички участници изразиха огромното си удовлетворение от работата през деня, признаха, че реализираните дейности са били за тях интересни и полезни, и изразиха своето желание сътрудничеството между училищата да продължи.

Екипът по иновация към ПГРЕ „Г. С. Раковски“