Разкажи ми приказка

Spread the love

Поздрав за 24 май – български народни приказки на английски език

Разкажи ми приказка

Български народни приказки, разказани и представени в часовете по английски език от ученици в 11 клас като част от проект за разказване на приказки под надслов „Приказки за малки и големи”. Вярваме, че нашите красиви и мъдри народни приказки заслужават да бъдат разказвани и преразказвани не само на български език, за да може фолклорните ни традиции да пребъдат като неделима част от световното културно наследство.

Тук можете да се запознаете с нашите интерпретации на12 популярни български народни приказки.

11 а, 11 б и Нина Патерсън

 

Tell me a story

Bulgarian folk tales told and presented in English classes by year 11 students as part of a storytelling project entitled „Tales for young and old“. We believe that our beautiful and wise folk tales should be told and retold not just in Bulgarian, so that our folklore can be truly acknowledged as an integral part of the world’s cultural heritage.

You can find out how we recreated 12 well-known Bulgarian folk tales here.

11 a, 11 b & Nina Patterson