Съобщение

Spread the love

Със заповед №РД09-1028/ 29.04.2021г. на министъра на образованието и науката се определя графикът за присъствено обучение и ОРЕС, както следва:

Период ОРЕС Присъствено
05.05.2021-07.05.2021 8., 10., 11 9., 12.
10.05.2021-14.05.2021 8., 10. 9., 11., 12.
17.05.2021-28.05.2021 9. 8., 10., 11.

  

Разпределението на паралелките в присъствена форма по стаи за периода 17.05. – 28.05. 2021г. (вкл.) е следното:

паралелка стая паралелка стая паралелка стая
8.А 102 10.А 312 11.А 204
8.Б 104 10.Б 315 11.Б 206
8.В 108 10.В 316 11.В 208
8.Г 406 10.Г 318 11.Г 218
8.Д 408 10.Д 320 11.Д 224
8.Е 410 10.Е 322 11.Е 209
8.Ж 412 10.Ж 321 11.Ж 207