Разговор за дискриминацията

Spread the love

Днес, 27 април, в  ПГРЕ „Г. С. Раковски “ се проведе online среща с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация госпожа Ирина Иванова. Тя гостува  на учениците  от 11 Е в часа  по Гражданско образование. Срещата се проведе в платформата Meet. Госпожа Иванова запозна учениците с признаците за дискриминация, като подчерта факта, че нашата страна има един от най-добрите закони в тази област,  в който са застъпени 19 признака за дискриминация. Тя разказа за работата на Комисията за защита  от дискриминация и процедурата за подаване и разглеждане на жалби и приведе редица примери за дискриминация по пол, възраст, етнос, сексуална ориентация, лично отношение. В края на срещата госпожа Иванова отговори на  многобройните въпроси, които вълнуват учениците.