СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ В ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ – БУРГАС

Spread the love

Между 22 – 28 март 2021 година учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и техните учители се включиха активно в ежегодната глобална кампания за повишаване на информираността относно важността на финансовата грамотност за младите хора. Темата на инициативата през тази година беше: „Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“.

Всички дейности бяха организирани и проведени онлайн в платформата Гугъл Мийт, като записите на проведените срещи остават на разположение на всички ученици и учители, които имат желание да ги проследят впоследствие.

Още в понеделник  (22 март) в Часа на класа всеки класен ръководител беше предвидил работа по темата за парите и финансовата грамотност. Учениците проучиха и представиха интересна информация за произхода, същността и развитието на парите, както и за техните основни функции; дискутираха върху елементите на икономическата активност; дадоха си сметка колко важно е за всеки човек да си поставя ясни цели и да изработва своята финансова стратегия. В повечето паралелки се появиха предложения темата да има продължение, защото е актуална и значима за всички.

Като взе предвид предложенията на Джуниър Ачийвмънт за отбелязване на Световната седмица на парите, ръководството на гимназията стимулира участието на ученици в споделено обучение. Екипи от 11. и 12. клас, подготвени от г-жа Катя Иванова – преподавател по философия, се срещнаха с ученици от 8д, 9д. и 10д . клас, за да им разкажат и покажат как да се грижат за парите си, да пазят личните си данни, да се възползват от банковите услуги, да планират своите разходи и така  постепенно да се превърнат в автономни финансови субекти.  Същевременно ученици от Търговска гимназия – Бургас споделиха своя личен опит от участието си в национални състезания по финансова грамотност и международни проекти, разкриха своите предприемачески идеи в социалната област, разказаха как в тяхното професионално училище се преподават и усвояват компетентности в областта на икономиката, предприемачеството и финансите. Предвиденото време се оказа недостатъчно за двете онлайн младежки дискусии, които убедително показаха, че младите хора умеят да говорят убедително, да мислят и работят с грижа за другите, да общуват пълноценно дори при липса на възможност за присъствен контакт.

Освен от ентусиазма на учениците, екипът за организиране на седмицата на парите в гимназията се възползва и от готовността на мнозина специалисти по икономика и финанси да се срещнат с младежите и да им разкрият важни моменти от работата в стопанската сфера. Целта беше освен придобиване на обща представа за практически знания и умения за управление на личните финанси, също и кариерно ориентиране на по-големите ученици. Благодарение на Яница Кънева и Велко Колаксъзов от Уникредит Булбанк и Атанас Иванов – служител в Прокредит банк – десетокласниците  направиха своеобразно виртуално посещение на банка, запознаха се с организацията на работа в банковата институция и с основни услуги, които банката предоставя на гражданите. Не на последно място си дадоха сметка какви са изискванията към банковия служител и отговорностите пред всички, избрали тази професия.

Академичен щрих към практическите знания и умения придадоха преподавателите от БСУ. Гимназията ни разчита на подкрепата на Университета за реализиране на своите планове за въвеждане на паралелки с профил Предприемачески от учебната 2021-2022 година. Тези намерения имат за цел да помогнем на нашите възпитаници да се адаптират безпроблемно към новите икономически условия, а училището ни да отговори на изискванията на пазара на труда. Затова сме признателни на професор Димов за неговата лекция „Пари и чуждестранни валути. Защита на парите в период на криза“, изнесена пред зрелостници, на които предстои в най-скоро време да се сблъскат в живота си с дискутираните проблеми. Доцент Нейчева, от своя страна, представи пред единайсетокласници, избрали за своята профилирана подготовка предмета география и икономика, възможностите, които предоставя БСУ за обучение в областта на икономиката, бизнес администрацията и туризма. Това определено помогна на всички, които търсят своята бъдеща професионална реализация в икономическите специалности на висшето образование. Безценна подкрепа получихме и от ас. д-р Вилиана Русева от БСУ, която се съгласи да участва в екипа на жури за оценяване на представянето на нашите ученици в организираното от г-жа Катя Иванова състезание по финансова грамотност“Моите пари“.

Състезанието се проведе в електронна среда на 25 март и беше в известна степен кулминация сред събитията, посветени на темата за парите. Четири отбора от 12.клас си оспорваха първенството в измислената от тях държава Финия, като печелеха за всяка своя проява определен брой фини (паричната единица на Финия). Съревнованието започна с представяне на предварително поставена задача „История за мечта“. Четирите отбора  – Икономисти, Банкери, Инвеститори  и Спестовници – направиха своята интерпретация на темата, в която трябваше да срещнат и съберат в едно Разказвач, Ученик, Мечта, Пари  и Спестявания. Журито оцени резултатите от първи кръг във фини, съобразно критериите –логичност – до 250 фини  и креативност до 150 фини.

Вторият кръг на надпреварата протече в два рунда. В първия рунд всеки отбор избра по 7 въпроса, предварително оценени с различен брой фини. Всеки верен отговор прибави към авоарите на отбора съответната сума, а грешният отговор доведе до отнемане на съответния брой фини. Тези условия увеличиха напрежението, защото победителите от първия кръг бяха категорично изместени от водещата си позиция. Вторият рунд изискваше освен знания, още и добра стратегия, защото беше Аукцион. Там правото за отговор на поставените въпроси получиха отборите, заложили най-висока сума. Така предварителните сметки на участниците се объркаха окончателно и до края на втория кръг всеки отбор имаше своите възможности за печалба.

От трети кръг отпадна отборът с най-малко фини след първите два кръга-отбор Инвеститори .  Останалите три отбора имаха по десет минути на разположение, за да разрешат по една практическа финансова задача за създаване на бюджет. Докато отборите работеха, ученици от 11 и 12 клас представиха своите кратки авторски видеоклипове, в които споделиха какво са научили от Седмицата на парите.

Жури в състав ас. д-р Вилиана Русева от БСУ, Мартин Куванджиев – ментор от Джуниър Ачийвмънт и Калинка Мишинова – психолог в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и кариерен консултант следеше внимателно изявите на отборите и оценяваше аргументирано всяка тяхна дейност. Междувременно екип от ученици, влезли в ролята на банкери, пресмятаха печалбите и загубите на всеки отбор. В трети кръг на състезанието  на база на спечелените фини отборите получиха като задача да планират бюджет за абитуриентски бал ,пътуване или едномесечна издръжка на студент . В оспорваното състезание победител стана отбор Спестовници , а второ и трето място заеха Банкери и Икономисти .

Всички участници предстои да получат сертификати, а за отборите на първо, второ и трето място са предвидени и материални награди, които ще бъдат тържествено връчени при първа възможност на присъствено обучение.

Интересна и полезна възможност за включване на учители и родители в Световната седмица на парите беше организираният от Джуниър Ачийвмънт уебинар:  Мястото на финансовата грамотност в бъдещето на нашите деца. Всички, които се включиха в тази инициатива, изразиха своето удовлетворение от актуалните въпроси, които са били обект на представяне и дискусия.

Изминалата седмица се оказа полезна и интересна за голяма част от учениците, преподавателите и родителите, свързани с живота в  ПГРЕ „Г. С. Раковски“. Вярваме, че темата ще има продължение и кампанията, организирана от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE), ще се окаже отправна точка за бъдещи интересни инициативи.