СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Заповед №РД 09-748 от 19.03.2021г. на министъра на образованието и науката Ви съобщаваме, че обучението на всички ученици в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас за периода 22.03.2021г. – 31.03.2021г.  ще се осъществява от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание и утвърдения с моя Заповед №481/ 11.03.2021г. график.

Мярката се налага с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 и запазване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и всички служители в училище.

СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

Радостина ГЕОРГИЕВА,
Директор