СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

Уважаеми ученици, родители и учители,

подробна информация за всички събития в месеца на франкофонията можете да намерите
в секция Информация – Франкофония 2021.