СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ

Spread the love

22 – 28 март 2021 година

  • Ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важнността на финансовата грамотност за младите хора.
  • Световната седмица на парите се организира от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE).
  • Темата на инициативата през тази година е: „Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“

Можете да се запознаете с програмата за отбелязване на Световната седмица на парите в ПГРЕ „Г. С. Раковски“, тук