Романтична разходка в Монмартр – електронен ресурс за обучение по френски език

Spread the love

Представям ви един педагогически ресурс изработен в рамките на последната иновация по която работят колеги от ПГРЕ – Създаване на интерактивни учебни ресурси за асинхронно дистанционно обучение. Както се разбира още от името на проекта, този обучителен ресурс е предназначен за самостоятелна работа и предлага възможност за активно участие на учениците, които ще работят с него.

Романтичната разходка представлява един виртуален тур, където учениците минават последователно през различни интересни за посещение места в Париж, Монмартр, едно от най-популярните туристически места за посещение. По време на „разходката“ учениците имат избор да направят определени дейности свързани с информация за посещаваните места, посещение чрез сайтовете на обектите, гледане на видеоклипове… При преминаване към следващ етап от виртуалния тур, учениците отговарят на въпроси за да се уверят в правилното разбиране и интерпретиране на информацията.

Ето как изглежда това във виртуалния тур:

Ако желаете да експериментирате този ресурс, можете да го направите на платформата за дистанционно обучение на ПГРЕ, като влезете с вашата регистрация и се запишете за курса, където се намира тази дейност.  Директен линк към ресурса.

Този виртуален тур е създаден с едно сравнително ново приложение, H5P, което инсталирано на платформа като Moodle или WordPress, предоставя възможност за създаване на разнообразни педагогически ресурси, които да бъдат онлайн и изпълнявани самостоятелно от учениците, като много от тях предполагат активно участие в процеса на обучението.

Ето и един видеоурок за всички, които искат да създадат подобни виртуални турове по дисциплините, които преподават или изучават. Единственото условие е да имат достъп като преподавател на платформа, където е инсталирано приложението H5P.