СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЧЕ ОТ 01.03.2021 – ПОНЕДЕЛНИК УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ПГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЪРВА СМЯНА.

НАЧАЛО НА ЧАСОВЕТЕ ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО Е 07:30 часа

ЕТО И РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА от 01.03.2021 до 26.03.2021

час Начало край
1 07:30 08:10
2 08:15 08:55
3 09:10 09:50
4 09:55 10:35
5 10:50 11:30
6 11:35 12:15
7 12:20 13:00

 

Всички междучасията са по 5 минути с изключение на междучасията след втория час и четвъртия час, които са по 15 минути.

 

 От ръководството