НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII и XII клас!

Spread the love

Уважаеми ученици,

Влизането в сградата на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще се осъществява през двата входа. Учениците от VIII клас ще влизат през централния вход, а учениците от XII клас ще влизат от входа до физкултурния салон от 13:15ч.

Напомняме на всички ученици да си осигурят маски и средства за лична дезинфекция, да се съобразяват с правилата за еднопосочно движение в сградата на гимназията, както и да спазват необходимата физическа дистанция от 1,5 метра.

Разчитаме на личната отговорност на всички ученици и на техните родители за осигуряване на здравословна и безопасна среда за работа в периода на присъствено обучение.