ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ

Spread the love

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

(изменен)

 

ПРЕДМЕТ ДАТА НАЧ.ЧАС МЯСТО
БЕЛ 06.02.2021 09:00 ПГРЕ
История и цивилизации 12.02.2021 14:00 ПГРЕ
География и икономика 05.02.2021 14:00 ПГРЕ
Френски език 23.01.2021 10:00 в електронна среда
Испански език 23.01.2021 10:00 в електронна среда
Италиански език 23.01.2021 10:00 в електронна среда

Графикът е изготвен съгласно заповед № РД 09-2134/28.08.2020, изменена със Заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката.