Teachers AHEAD преминава онлайн

Spread the love

Проектът Teachers AHEAD по програма Еразъм+ в който нашата гимназия е партньор пренася предвидените дейности  онлайн. Всеки партньор се ангажира с организирането и участието в поредица от онлайн дейности включващи самостоятелна работа по зададени от организатора уеб ресурси, участие в уебинар и работа по продукт съобразен с тематиката на проекта и семинара.

На 27.11.2020 беше проведен първият уебинар с домакини БСУ и ПГРЕ „Г. С. Раковски. Темата по която участниците работиха е свързана с използването на платформата Мудъл за организиране на дистанционно обучение, като акцентът беше работата с подхода „Обърнат клас“ – интелектуалния продукт на БСУ по проекта, както и използването на ново разработения модул H5P за изработване на интерактивни педагогически ресурси с възможност за успешно прилагане в дистанционно обучение в електронна среда.

В уебинара участваха учители и университетски преподаватели от Великобритания, Италия, Испания, Франция, както и представители на домакините от Бургаски Свободен Университет и Гимназия за Романски езици „Г. С. Раковски. В онлайн срещата участваха и зам. ректора на БСУ проф. Милен Балтов и директора на ПГРЕ г-жа Радостина Георгиева.

Webinar-27.11.20-Project-Teachers-AHEAD (1)