ДА БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ

Spread the love

Смартфон предизвикателство: ДА БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ

На всеки му е приятно да чуе благодарствени думи! Да кажем „Благодаря!” може да ни е полезно и по много други начини: благодарността може да понижи депресията, да повиши самочувствието ни, да ни помагне  да помагаме на другите, да спим по-добре и като цяло да ни направи по-добри и щастливи хора.

По случай Деня на благодарността, учениците от 11 а и 11 б клас, заедно с Нина Патерсън, ви предлагат да участвате в следното предизвикателство: използвайте своите смартфони, като намерите или напраавите снимка, с която да изразите благодарността си в следните категории:

Гушкави неща или четириноги приятели/ Вдъхновяваща природа/ Развлекателни неща/ Вкусни неща/ Важни училищни неща/ Нещо, в което сме уникални/ Постижение, с което се гордеем/ Любимо място за почивка/ Нещата, които ни поддържат здрави и силни/ Нещата, които ни улесняват живота/ Книга, която е променила живота ни/ Нещата, които ни напомнят за любими хора/ Нещата, които ни карат да се усмихваме/ Хората, без които не можем/ Добавете и своя категория!

Тук ще намерите линк към презентацията, в която можете да добавите своите слайдове.

Не забравяйте да прочетете инструкциите и добавите името си и кратък придружаващ текст. Използвайте само свои авторски снимки!

Скъпи ученици, учители и родители, можете да изразите своята благодарност на всеки от изучаваните езици, тук!

Благодарим ви, че сте благодарни!

 

Say thank you smartphone challenge

We all like to hear words of gratitude! Yet saying “Thank you” is good for us in more ways than one: It reduces depression, increases our self-esteem, makes it easier to help others, helps for our better sleep, makes us kinder and  leads to greater happiness

On Thanksgiving Day the students from 11 a & 11 b with their English teacher Nina Patterson take the opportunity to challenge you to use your smartphones to find or take a picture to illustrate your gratitude in each of the following categories:

Cuddly things or four-legged friends/ Nature that inspires me/ Things that entertain me/ Things that taste delicious/ Things at school/work that matter/ Something I am unique at/ An achievement I am proud of/ A favourite place to relax/ Things that make me healthy and strong/ Things that make my life easier/ A book that changed my life/ Things that remind me of people I cherish/ Things that make me smile/ People or things I cannot live without/ Add your own category

Use the empty slides as templates, copy and paste them in the appropriate places.

Add your slides in each category to express what you are grateful for.

Don’t forget that you can only use one picture and it should be one you have taken.

Write your name and a short explanatory caption as in the sample slide.

Dear students, teachers and parents, you are all welcome to express your gratitude in any language you feel comfortable with! Say thank you, here!

Thank you for being grateful!