!!! СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

Уважаеми родители,

ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ви уведомява за следното. На 15.10.2020г., ученик от 9д клас е поставен под карантина, поради доказан положителен тест за Covid-19. Ученикът не е посещавал училище в предходните 6 дни, до доказване на резулата от теста. В тази връзка, от понеделник 19.10.2020г. целият клас е поставен под задължителна карантина за срок от 5 дни, като обучението ще се осъществява в електронна среда.

Моля да обърнете внимание за симптоми и при наличието на такива, незабавно да уведомите ръководството на гимназията.

Благодарим за съдействието!