Създаване на интерактивни учебни ресурси за асинхронно дистанционно обучение