На вниманието на учениците и родителите!

Spread the love

Уважаеми ученици и родители,

на прага сме на новата учебна 2020/2021 година !

Ръководството и учителският колектив на гимназията започва с надежда и оптимизъм новата учебна година въпреки предизвикателствата на времето и новите реалности.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !

Насоки за работа през учебната 2020/2021 година, предложени от МОН

Очаквайте Плана за действие и организация на учебно-възпитателния процес в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас в условия на COVID -19.