На вниманието на родителите и учениците от 8-мите класове, приети в ПГРЕ „Г. С. Раковски“

Spread the love

Уважаеми ученици и родители,

на прага сме на новата учебна 2020/2021 година !

Ръководството и учителският колектив на гимназията започва с надежда и оптимизъм новата учебна година въпреки предизвикателствата на времето и новите реалности.

Родителските срещи ще се проведат по следния график:

8.КЛАС – ФРЕНСКИ ЕЗИК 

ДАТА – 08.09.2020                        МЯСТО – двора на гимназията                             НАЧ.ЧАС – 18.00

8.КЛАС – ИСПАНСКИ ЕЗИК 

ДАТА – 09.09.2020                        МЯСТО – двора на гимназията                             НАЧ.ЧАС – 18.00

8.КЛАС – ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК 

ДАТА – 09.09.2020                        МЯСТО – двора на гимназията                             НАЧ.ЧАС – 18.00

На родителските срещи ще присъстват директорът на ПГРЕ „Г. С. Раковски“, класните ръководители и преподавателите по БЕЛ и математика за съответната паралелка. На родителските срещи може да присъства само един родител/настойник на ученика при стриктно спазване на правилата за социална дистанция.